Bảo vệ sự kiện

Bảo vệ Công trình xây dựng

  Công ty Bảo vệ Hoàng Long Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các công trình xây dựng qui mô lớn Bảo vệ  Nhà thầu SHINRYO VN (Công ty Nhật Bản) tại công trình xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp HYATT Resort and Spa Đà Nẵng: Công trình điện, hệ thống